Producten

Diffuus glas: de nieuwe standaard?

Diffuus glas staat binnen de glastuinbouw de laatste jaren volop in de belangstelling. Uit  recente onderzoeken aan ondermeer de Universiteit in Wageningen (WUR) blijkt dat door de toepassing van diffuus glas een hogere productie in tuinbouw kan worden gerealiseerd. Vooral de vruchtgewassen als komkommers en tomaten hebben hier profijt van.

Hemisferisch licht
In Nederland is door het jaar heen ongeveer 80% van de tijd diffuus licht beschikbaar. Hiermee zijn de waardes van het hemisferisch licht (het binnenkomen van licht onder verschillende hoeken) van zeer groot belang.
Middels het glas diffuus te maken, wordt de lichtbron ‘verstrooid’ (uitgedrukt in de Haze-factor). Tegelijkertijd wordt een directe instraling op het gewas voorkomen, waardoor de plantstress en verbranding sterk verminderen.

Beter resultaat
Door betere spreiding van het natuurlijk licht bij bladgewassen als komkommer en tomaat, komt de lichtbron dieper in het gewas en wordt de fotosynthese verhoogd. Dit resulteert in een verhoogde productie van wel 10%. Tot voor kort werd er bij de keuze van een bepaalde glassoort vooral gekeken naar de meting (waarde) van de directe lichttransmissie, terwijl diffuus licht teelttechnisch en jaarrond gezien veel belangrijker is.

01

Diffulite®

Wij hebben een diffuse glassoort op de markt gebracht met zeer hoge lichteigenschappen. Dit product noemen wij Diffulite® en vindt haar oorsprong in de Solar industrie, waar voor het beste resultaat eveneens hoge lichttransmissies voor een hoger rendement worden gevraagd. Deze glassoort wordt in Azië geproduceerd en heeft zeer zuivere grondstoffen als basis. Hierdoor ontstaat ‘Low Iron’ glas met een directe lichttransmissie van boven de 92%. Ondanks de diffusiteit van het glas zijn de waardes uitstekend voor hemisferisch licht!

Goede eigenschappen
De productie van het glas geschiedt op basis van het ‘walsprincipe’, waardoor er tijdens het productieproces direct een structuur op het glas wordt aangebracht, welke de diffusiteit aan het glas geeft en dus geen extra logistieke handling van een nabehandeling vereist. Dit glas wordt direct in een geharde uitvoering geleverd (5 keer sterker dan normaal glas), hetgeen de schade bij storm kan beperken en de veiligheid van de werkomstandigheden verhoogt, daarnaast kan het een besparing opleveren op de verzekeringspremie.

02

Diffulite®+

Naast het hoogwaardige Diffulite® glas brengen we ditzelfde glas voorzien van AR (Anti-Reflectie) behandeling op de markt. Wij noemen het Diffulite®+.
Vanwege toepassing van deze AR-behandeling gaat zowel de directe- als hemisferische lichttransmissie zo’n 4 á 5% omhoog. Deze behandeling vindt plaats in dezelfde fabriek als waar het glas zelf wordt geproduceerd. Hierdoor is er geen extra logistieke rompslomp, waardoor de kostprijs wordt gedrukt.

 • Glassoort
 • Floatglas 90 plus
 • Diffulite®
 • Diffulite®+ (AR)
 • Direct licht
 • 90%
 • > 92%
 • > 96%
 • Hemisferisch licht
 • 82,5%
 • > 83%
 • > 88,5%
 • Haze-factor
 • 0%
 • 15%
 • 15%