Project Den Berk bvba

In 2011 breidde Den Berk bvba de bestaande serre van 11 ha uit met 9 ha. Hierbij maakten de beide zaakvoerders, Koen Lauwerysen en Luc Beirinckx, een weloverwogen keuze voor het dekglas Diffulite+. Een herfstteelt en jaarrondteelt later zijn ze nog steeds tevreden met deze keuze.

Den Berk bvba is gebouwd in 2 fasen. Tussen de bouw van de eerste fase in 2008 en de tweede fase in 2011 ging er binnen het onderzoek en de praktijk meer en meer aandacht uit naar de mogelijkheden van diffuus en antireflectie (AR) glas. Dit was ook de ondernemerszin van Koen en Luc niet ontgaan. Als ondernemers dragen zij een duurzaam toekomstperspectief immers hoog in het vaandel.

Diffulite+
De kassenbouwer Bom Groep bood in samenwerking met partner HT Glass BV het dekglas Diffulite+ aan. Het basisglas van Diffulite+ is Low Iron glas. Tijdens de productie wordt d.m.v. een wals een structuur aangebracht op het glas welke zorgt voor de diffusiteit. Daarnaast wordt het glas langs weerszijden voorzien van een AR-coating waardoor de lichttransmissie verhoogt. Tenslotte wordt het glas in een geharde uitvoering geleverd. Toen de serre gebouwd werd, was het glas voorhanden met een te verwachte haze-factor van 12%, een hemisferische lichttransmissie van +/- 88,5% en een loodrechte lichttransmissie van 96%.

Knopen doorhakken
Koen en Luc sloegen aan het rekenen. Hierbij baseerden ze zich op een hemisferische lichtverhoging van 6-7%. De haze-factor van 12% beschouwden ze als een voordeel, maar er werd in mindere mate rekening mee gehouden in de berekeningen omdat de invloed van dergelijke beperkte haze-factor moeilijk in te schatten was. Ervan uitgaand dat 1% lichtverhoging resulteert in 0,7% productieverhoging, kwamen ze uit bij een terugverdientijd van 8-10 jaar. Een belangrijk aspect bij hun keuze, was het lage risico dat verbonden is aan dergelijke investering. De hogere lichtwinst zal een voordeel blijven, en het rendement ervan is niet afhankelijk van bvb. veranderende marktsituaties, wetgeving en dergelijke.

De bevestiging
Na het afronden van de serrebouw, werd er in 2011 nog een herfstteelt opgeplant. Al snel bleek dat onder het glas veel hogere etmaaltemperaturen moesten gerealiseerd worden dan bij andere herfsttelers om het gewas in balans te houden. Door het hogere tempo, en vooral ook het hogere gerealiseerde vruchtgewicht werd al snel duidelijk dat teelten onder dit glas een hoog productiepotentieel hebben.

Begin januari 2012 werd de eerste jaarrondteelt geplant. Hierbij viel de keuze op de trostomaat Merlice. Door het vele licht werd het gewas snel erg krachtig, en om de teelt in de juiste balans te houden werd daarom de stengeldichtheid in 3 keer opgetrokken van 2,5 st/m² naar 4,375 st/m², terwijl in het andere gedeelte van het bedrijf de stengeldichtheid 3.75 st/m² was onder het standaardglas. De hoge stengeldichtheid was ook zeker nodig om geen te hoge vruchtgewichten te verkrijgen. Ondanks de hoge stengeldichtheid, lag het vruchtgewicht toch gemiddeld 10-15 g hoger dan bij andere Merlice telers. Door het hogere vruchtgewicht, en het hogere aantal vruchten per m² vanwege de hoge stengeldichtheid, werd de verwachte productieverhoging van 6% ruimschoots overschreden, en zal de werkelijke terugverdientijd op ongeveer 6 jaar uitkomen.

Koen en Luc zijn er van overtuigd dat de volgende jaren nog hele mooie productieresultaten kunnen worden behaald dankzij Diffulite+. Ze hebben dan ook nog geen moment spijt gehad van hun keuze. De juiste combinatie van de hoge lichttransmissie en het diffuse dat Diffulite+ biedt, geeft hen heel veel vertrouwen voor de toekomst.