Project Luc Beirinckx

Waar het Diffulite+ dat op Den Berk ligt nog vooral AR glas is, en met 12% haze in mindere mate diffuus glas, heeft HT Glass ondertussen ook Diffulite+ glas met haze-factoren van 30 of 50% op de markt. Volgens de ervaringen van Koen en Luc zullen onder dit type glas zowel op productief vlak, maar nog meer op kwalitatief vlak nog betere resultaten mogelijk zijn. De grotere hoeveelheid energie die binnenkomt met het vele licht vanwege de AR-coating, zal bij een hogere haze-factor immers beter verdeeld worden over het gewas, wat resulteert in een minder extreem klimaat op hete zomerdagen.

Ondertussen is Luc Beirinckx op zijn thuisbedrijf gestart met het deels vervangen en uitbreiden van de kas. Hierbij komt er 4,2 ha nieuwe kas met belichting. Vanwege de belichting en de ervaring met Diffulite+ op Den Berk, koos Luc om te beglazen met Diffulite+ met 30% haze. Bij de levering werden op verschillende stalen lichtmetingen uitgevoerd door de WUR. De verkregen lichttransmissies lagen ruim boven de verwachte loodrechte lichttransmissie van 96% en hemisferische lichttransmissie van 88%.